Behandeling

Behandeling | Afkickkliniek
Het behandeltraject bij CACN Verslavingszorg begint met een uitgebreide intake op onze locatie in Eindhoven. Tijdens het intakegesprek maken we kennis met jou en worden jouw hulpvraag en problematiek in kaart gebracht. Als er sprake is van een mildere vorm van verslaving zal ons behandeladvies waarschijnlijk een ambulante dagbehandeling zijn. Je krijgt dan een behandelplan op maat, waarbij je gewoon thuis kunt blijven wonen en kunt blijven werken. Je volgt een intensief traject van gemiddeld tien weken met de focus op een duurzaam herstel. Mocht tijdens de intake duidelijk worden dat detox noodzakelijk is, dan begeleiden wij jou op een medisch verantwoorde manier in dit proces. Blijkt een klinische behandeling beter voor jou dan kunnen we je doorverwijzen naar onze ketenpartner Connection SGGZ. Behandelingen bij CACN Verslavingszorg worden vergoed door je zorgverzekeraar.

​​​​​​​Wij bieden meer dan een behandeling alleen

Vanaf het allereerste contact staan onze zorgcoördinatoren jou bij met advies. Ze informeren jou over het vervolg van de procedure en over jouw behandeling. Ook krijg je hulp bij het verzamelen en invullen van de juiste papieren. Tijdens de intake krijg je alle informatie over het vervolgtraject, de behandeling zelf en over nazorg en begeleiding. Wij zorgen er dus voor dat je er echt nooit alleen voor staat en dat er ook na afloop van je behandeling passende ondersteuning voor je is. Wij helpen jou op de hele weg naar jouw herstel!
 
Voor meer informatie over de intake en over de behandelmogelijkheden klik je hieronder.

Waarom kiezen voor CACN Verslavingszorg?

  • Vergoed door zorgverzekeraar
  • Geen eigen bijdrage
  • Geen lange wachtlijsten
  • Thuis blijven wonen
  • Gewoon blijven werken
  • Behandeling op maat
  • Oog voor onderliggende problematiek
  • Focus op duurzaam herstel

Hoe kunnen wij je helpen?

is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
Op de verwerking van persoonsgegevens is ons Privacy Statement van toepassing.