Familiebijeenkomst

Een verslaving treft niet alleen de verslaafde zelf, maar heeft ook een grote impact op de naasten van een verslaafde. Zij kampen vaak met vragen, onzekerheden, angsten en zorgen. Ook het omgaan met iemand die een verslaving heeft kan zorgen voor emoties als frustratie en machteloosheid. Daarom besteedt CACN veel aandacht aan familie, vrienden en andere naasten en houden wij tijdens de behandeling contact met hen.

Boekje

Speciaal voor naasten hebben wij een boekje geschreven met veel informatie omtrent verslaving en antwoorden op vragen die wij vaak krijgen, zoals over het herstel, wat te doen bij een terugval en over welke rol de familie, echtgenoot en/of kinderen kunnen spelen. Naasten kunnen ons ook altijd bellen. Door met de naasten in gesprek te gaan, een luisterend oor te bieden en vragen te beantwoorden willen we hen graag een stukje op weg helpen.

Systeemgesprek

Op indicatie kan er een systeemgesprek aangevraagd worden. In systeemgesprekken worden de naasten betrokken bij de behandeling. Systeemgesprekken richten zich op het verbeteren van het contact tussen de cliënt en de naasten en het doorbreken van vastgelopen patronen die tussen de cliënt en naasten zijn ontstaan. Systeemgesprekken zijn geen standaard onderdeel van de behandeling, maar worden ingezet als aanvulling, indien noodzakelijk.

Privacy

CACN behandelt uitsluitend volwassenen en daarom moeten wij ons houden aan de geldende wet op privacy. Dit betekent dat wij geen medisch inhoudelijke informatie mogen verstrekken aan anderen, dus ook niet aan familie/naasten. Het kan tevens zo zijn dat een cliënt geen toestemming geeft om contact te hebben met familie of naasten. Dat moeten wij dan respecteren.

Heb je vragen over onze familiebijeenkomst, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Is jouw naaste verslaafd? Deel dan je zorgen met ons. Kijk op de pagina Mijn naaste is verslaafd.

Waarom kiezen voor CACN Verslavingszorg?

  • Vergoed door zorgverzekeraar
  • Geen eigen bijdrage
  • Geen lange wachtlijsten
  • Thuis blijven wonen
  • Gewoon blijven werken
  • Behandeling op maat
  • Oog voor onderliggende problematiek
  • Focus op duurzaam herstel

Hoe kunnen wij je helpen?

is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
Op de verwerking van persoonsgegevens is ons Privacy Statement van toepassing.

Veelgestelde vragen over de familiebijeenkomst van CACN


Informatieboekje
Verslaving kan veel vragen oproepen bij jou als naaste. We hebben daarom een boekje samengesteld met informatie rond dit onderwerp. We willen jou als naaste hiermee graag inzicht bieden in de ziekte die verslaving in feite is. Dat kan helpen om met bepaalde situaties om te gaan. 

Systeemgesprek 
Bij afhankelijkheid spelen ingesleten patronen vaak een rol. Dit geldt voor de verslaafde, maar het gaat net zo goed over hoe jij er als naaste mee omgaat. Systeemgesprekken kunnen je inzicht geven en je daardoor op weg helpen om patronen in positieve zin te veranderen. We bespreken graag de mogelijkheden met jou. Een systeemgesprek gebeurt alleen op indicatie van de behandelaar. Het maakt daardoor geen standaard onderdeel uit van onze familiebijeenkomst. 

Bel ons
Probleemgebruik en verslaving binnen een gezin of relatie leggen vaak een grote druk op iedereen. Eenzaamheid, boosheid, schuldgevoel of angst kunnen ook jou als naaste parten spelen. Soms heb je niemand buiten het gezin aan wie je jouw zorgen kwijt kunt, ook al reiken de gevolgen van de verslaving tot ver buiten dat gezin. Heb je daarom vragen, zoek je hulp om hiermee om te gaan of heb je iemand nodig om gewoon over de situatie te praten? Bel ons dan vandaag nog op 040 303 2626.


Verslaving raakt de hele omgeving
Hoe ga je om met de verslaving van je partner, vriend, familie of andere naaste? De gevolgen raken tenslotte ook jou. Denk alleen al aan schulden, zorgen omdat je iemand ziet afglijden of de moeite die het je kost om het gebruik of gedrag ter sprake te brengen. Iemand kan ook anders reageren doordat de verslaving steeds meer de overhand neemt. Hoe zorg je ervoor dat je iemand kunt helpen in plaats van de vicieuze cirkel van verslaving.

Luisterend oor
Als jij je hier zorgen over maakt of je hebt vragen, weet dan dat je ons gerust kunt bellen op 040 303 2626. We kunnen je helpen om de verbinding met je naaste weer terug te vinden. Neem daarom vandaag nog contact met ons op.


Jouw privacy is onze zorg
Het welzijn van jou en al onze cliënten staat voorop. Daar hoort ook bij dat we geen mededelingen aan anderen doen over jouw medische toestand zonder jouw toestemming. 


Een verslaving heb je niet alleen
Een verslaving raakt meer dan alleen het leven van de verslaafde zelf. Ook de omgeving heeft met de gevolgen te maken. Er kan sprake zijn van oplopende emoties, schulden, zorgen om iemands gezondheid, grenzen die overschreden worden en ga zo maar door. Dat kan voor een ongezonde druk op de relatie zorgen en voor stress voor alle betrokkenen. 

Onze familiebijeenkomst geeft je informatie over verslaving en helpt je op deze manier om met de situatie om te gaan. Hier heeft degene met drugs- of alcoholproblemen ook baat bij. Je mag ons bellen op 040 303 2626 als je vragen hebt of over de thuissituatie te praten.