Familieprogramma

Een verslaving treft niet alleen de verslaafde zelf, maar heeft ook een grote impact op de naasten van een verslaafde. Zij kampen vaak met vragen, onzekerheden, angsten en zorgen. Ook het omgaan met iemand die een verslaving heeft kan zorgen voor emoties als frustratie en machteloosheid. Daarom besteedt CACN Verslavingszorg veel aandacht aan familie, vrienden en naasten en houden wij tijdens de behandeling contact met de naasten.

Boekje

Speciaal voor naasten hebben wij een boekje geschreven met veel informatie omtrent verslaving en antwoorden op vragen die wij vaak krijgen, zoals over het herstel, wat te doen bij een terugval en over welke rol de familie, echtgenoot en/of kinderen kunnen spelen. Naasten kunnen ons ook altijd bellen. Door met de naasten in gesprek te gaan, een luisterend oor te bieden en vragen te beantwoorden willen we hen graag een stukje op weg helpen.

Systeemgesprek

Op indicatie kan er een systeemgesprek aangevraagd worden. In systeemgesprekken worden de naasten betrokken bij de behandeling. Systeemgesprekken richten zich op het verbeteren van het contact tussen de cliënt en de naasten en het doorbreken van vastgelopen patronen die tussen de cliënt en naasten zijn ontstaan. Systeemgesprekken zijn geen standaard onderdeel van de behandeling, maar worden ingezet als aanvulling indien noodzakelijk.

Privacy

CACN Verslavingszorg behandelt uitsluitend volwassenen en daarom moeten wij ons houden aan de geldende wet op privacy. Dit betekent dat wij geen medisch inhoudelijke informatie mogen verstrekken aan anderen, dus ook niet aan familie/naasten. Het kan tevens zo zijn dat een cliënt geen toestemming geeft om contact te hebben met familie of naasten. Dat moeten wij dan respecteren.

Heb je vragen over ons familieprogramma dan kun je altijd contact met ons opnemen. Is jouw naaste verslaafd? Deel dan je zorgen met ons. Kijk op de pagina Mijn naaste is verslaafd.

Waarom kiezen voor CACN Verslavingszorg?

  • Vergoed door zorgverzekeraar
  • Geen eigen bijdrage
  • Geen lange wachtlijsten
  • Thuis blijven wonen
  • Gewoon blijven werken
  • Behandeling op maat
  • Oog voor onderliggende problematiek
  • Focus op duurzaam herstel

Hoe kunnen wij je helpen?

is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
Op de verwerking van persoonsgegevens is ons Privacy Statement van toepassing.