Nazorg

Nazorg na behandeling bij CACN Verslavingszorg

Goede nazorg is belangrijk om de tijdens de behandeling bereikte resultaten te integreren in je dagelijkse leven, de kans op terugval te minimaliseren en zo optimaal mogelijk in herstel te komen en te blijven.

 

Al vanaf het moment van intake kijken we samen met jou naar wat eventueel nodig zal zijn als nazorg  in opvolging van jouw behandeling bij CACN Verslavingszorg. Zo is het mogelijk dat je na onze behandeling nog verdere begeleiding nodig hebt bij je herstel en/of ondersteuning nodig hebt op leefgebieden als wonen, werk, financiën en sociale relaties. Wij zullen jou informeren over de mogelijkheden van ambulante thuisbegeleiding tijdens of na jouw traject bij CACN en jou daarbij helpen.

 

CACN werkt samen met diverse netwerkpartners die deze zorg bieden. Begeleiders van deze organisaties komen, afhankelijk van jouw hulpvraag, een of meerdere keren per week bij jou thuis voor ondersteuning. Ook bieden zij begeleiding bij herstel zoals terugvalpreventie en het volgen van meetings.

 

Tevens zijn er mogelijkheden voor doorverwijzing naar andere GGZ-instellingen voor eventuele onderliggende problematiek of naar onze ketenpartner Connection SGGZ voor een poliklinisch traject, waarbij je bijvoorbeeld nog wekelijks een gesprek met een psycholoog hebt.

Nazorg na klinische opname

CACN Verslavingszorg biedt ook nazorg na een klinische opname. Tijdens dit vervolgtraject volg je onze ambulante dagbehandeling. Tevens wordt er bekeken of je nog verdere ondersteuning of begeleiding nodig hebt in je dagelijkse leven.

Waarom kiezen voor CACN Verslavingszorg?

  • Vergoed door zorgverzekeraar
  • Geen eigen bijdrage
  • Geen lange wachtlijsten
  • Thuis blijven wonen
  • Gewoon blijven werken
  • Behandeling op maat
  • Oog voor onderliggende problematiek
  • Focus op duurzaam herstel

Hoe kunnen wij je helpen?

is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
Op de verwerking van persoonsgegevens is ons Privacy Statement van toepassing.