Cliëntenraad

Cliëntenraad | Afkickkliniek | Verslavingszorg

Als zorginstelling in Nederland zijn wij op zoek naar leden voor de cliëntenraad van CACN. Op vrijwillige basis geef je de Raad van Bestuur gevraagd én ongevraagd advies met betrekking tot het beleid van de zorg. Samen met de andere leden vertegenwoordig je de belangen van cliënten die in zorg zijn bij CACN.

Discrete werkwijze

De cliëntenraad is een wettelijk verplicht, onafhankelijk adviesorgaan en functioneert zelfstandig. De raadsleden hebben een geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden van alles wat zij in hun hoedanigheid als lid te weten komen.

Vertegenwoordig onze cliënten

Als lid kun je meedenken en adviseren over het beleid van CACN. Neem contact met ons op als je graag zou willen deelnemen aan onze cliëntenraad.

Word lid van onze cliëntenraad!

Jij behartigt de belangen van onze cliënten
Neem contact op 040 303 2626

Hoe kunnen wij je helpen?

is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
Op de verwerking van persoonsgegevens is ons Privacy Statement van toepassing.