Cliëntenraad

Als zorginstelling in Nederland zijn wij opzoek naar leden voor de cliëntenraad van CACN. Op vrijwillege basis geef je de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot het beleid van de zorg. De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van cliënten die in zorg zijn bij CACN.

De cliëntenraad is een wettelijk verplicht, onafhankelijk adviesorgaan en functioneert als zelfstandig orgaan. Leden van de cliëntenraad hebben een geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden van alles wat zij in hun hoedanigheid als lid van de cliëntenraad te weten komen.

Als lid van de cliëntenraad kun je meedenken en adviseren over het beleid van CACN. Neem contact met ons op als je graag zou willen deelnemen aan onze cliëntenraad.
clientenraad