Ken jij alle effecten van wiet op de lange termijn?

Langetermijngevolgen wiet | man op bank

Over de effecten van wiet en hasj op de lange termijn gaan er veel verhalen rond. Heb jij weleens geblowd? Dan heb je misschien zelf gemerkt dat je een gesprek niet goed meer kon volgen of niet meer wist wat iemand net nog tegen je zei. Ben je nuchter, dan werken je concentratie en geheugen weer normaal. Maar is dat ook zo wanneer je vaker een joint opsteekt? En vanaf wanneer ga je die gevolgen van langdurig blowen merken? Misschien heb je nog meer vragen over het gebruik van wiet of hasj. Stel ze aan ons team van professionals. Zij kunnen jou de antwoorden geven die je nu nodig hebt.
 

Wat zijn de gevolgen van regelmatig wiet roken op de lange termijn

1,7% van alle volwassen Nederlanders heeft in de afgelopen maand bijna dagelijks cannabis gebruikt, de verzamelnaam voor hasj en wiet. De kans dat jij daartoe behoort of iemand kent die zoveel blowt, is dus aanwezig. Hoe meer je blowt, hoe groter de kans dat je de langetermijngevolgen zult bemerken. Uiteindelijk loop je het risico om er afhankelijk van te worden. Hoewel cannabis alleen een geestelijke verslaving geeft en geen lichamelijke, zegt dat niets over de hardnekkigheid of over de ernst van de gevolgen. Net zomin als de term softdrugs daar iets over zegt, waarmee cannabis door de wet wordt aangeduid. 

Laat je daarom niet misleiden door gedachten als ‘wiet is legaal verkrijgbaar, dus zo hard zal het wel niet lopen’. Als jij merkt dat je cannabisgebruik een eigen leven gaat leiden dat je normale leven langzaam overneemt en je wilt daar iets aan doen, neem dan contact met ons op. Voor de een is dat bij dagelijks blowen, bij de ander kan dat punt al veel eerder bereikt zijn. Heb jij vragen over je gebruik of merk je dat je er moeite mee krijgt en misschien zelfs wilt stoppen met blowen? Laat het ons weten. Wij luisteren en kijken van daaruit samen met jou hoe we je verder kunnen helpen.

Waarom kiezen voor CACN Verslavingszorg?

 • Vergoed door zorgverzekeraar
 • Geen eigen bijdrage
 • Geen lange wachtlijsten
 • Thuis blijven wonen
 • Gewoon blijven werken
 • Behandeling op maat
 • Oog voor onderliggende problematiek
 • Focus op duurzaam herstel

Wil jij praten over je gebruik?

Wij gaan respectvol en vertrouwelijk om met jouw verhaal
Neem Contact Op 040 303 2626

Mogelijk blijvende gevolgen

Zowel de kortetermijngevolgen van cannabis als de effecten op de lange termijn zijn grofweg onder te verdelen in psychisch, lichamelijk en sociaal. Zo heeft blowen niet alleen effect op je hersenen, maar ook op je uiterlijk. Er zijn aanwijzingen dat de langetermijneffecten van hasj en wiet blijvend zouden zijn. Wanneer je op jonge leeftijd bent begonnen met cannabis of wanneer je gedurende een lange periode extreem veel gebruikt hebt, zou het kunnen dat je last blijft houden van concentratie- en geheugenstoornissen. De onderzoeken hierover zijn nog in volle gang.

Heb jij vragen over verslaving?

Ons team staat klaar, of het nu voor jezelf is of voor een naaste
Stel een vraag 040 303 2626

Effecten van wiet op de lange termijn:

 • negatieve invloed op je concentratievermogen
 • geheugenstoornis, met name op je kortermijngeheugen
 • veranderingen aan je uiterlijk 
 • mogelijk blijvende hersenveranderingen bij jongeren
 • afremmen van je persoonlijke ontwikkeling

Risico’s en gevolgen van langdurig blowen:

 • moeite met nieuwe dingen leren en studeren 
 • je vergeet dingen, bijvoorbeeld iets wat iemand net gezegd heeft
 • longproblemen, ook als je pure wiet rookt in bongs of wietpijpjes
 • passiviteit, geen zin om iets te ondernemen
 • depressiviteit 
 • verhoogde kans op psychose 
 • verminderde vruchtbaarheid bij de man
 • geestelijke verslaving

Zet de eerste stap naar een leven zonder verslaving

Jij staat centraal bij CACN. En omdat iedereen anders is, vinden we het belangrijk om jou en je situatie goed te leren kennen tijdens een intakegesprek. Zo kunnen we je een zorgadvies op maat geven en tegelijkertijd de behandeling goed aan laten sluiten op jouw specifieke behoeften.
 
Toch weten we uit ervaring dat juist die eerste stap waarin je ons om hulp vraagt, lastig kan zijn. Je erkent daarmee dat je een probleem hebt met je gebruik en dat je dat niet alleen kunt oplossen. Schaamte en schuld kunnen de drempel nog hoger maken om contact op te nemen. Weet dan dat die eerste stap je heel veel kan opleveren.

Vind je het moeilijk om te stoppen met gebruiken?

Wij ondersteunen je met een behandeling op maat
Intakegesprek aanvragen 040 303 2626

Waarom je altijd je vragen over gebruik aan ons kunt stellen

De meeste gevolgen van langdurig blowen zullen weer verdwijnen als je stopt met blowen. Hoe eerder je dat proces in gang zet, hoe groter de kans op een duurzaam herstel. 
Maak jij je zorgen en heb je vragen over de effecten van wiet op de korte en lange termijn, laat ons dan vandaag nog weten wat we hierin voor jou kunnen betekenen.

Hoe kunnen wij je helpen?

is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.

Veelgestelde vragen over de effecten van wiet op de lange termijn


Schade aan je hersenen
Het is lastig om daar iets algemeens over te zeggen, omdat er meerdere factoren van invloed zijn op het antwoord. Uit onderzoek blijkt wel dat intensief blowen over een langere periode mogelijk onomkeerbare veranderingen in je hersenen veroorzaakt. Bij intensief blowen kun je denken aan dagelijks een joint opsteken gedurende 10 jaar of langer. Daarnaast lijkt blowen op jongeren onder de 25 een verhoogd risico te geven op psychische problemen.

Persoonlijk advies
Voor zowel cannabis als andere drugs geldt: of je nu af en toe gebruikt of juist regelmatig, als jij daar problemen mee krijgt, in wat voor zin dan ook, neem dan contact met ons op. Doe dat ook gerust als je gebruik vragen bij je oproept. Als je ons meer informatie geeft over je situatie, kunnen we je een passend advies geven dat specifiek op jou persoonlijk betrekking heeft.


De meeste gevolgen verdwijnen weer als je stopt met blowen.
Stoppen met blowen kan echter makkelijker gezegd zijn dan gedaan. Vind je dit lastig? Neem dan contact met ons op. We kunnen samen een plan van aanpak opstellen dat jou helpt om op een duurzame manier te herstellen. 

Je staat er niet alleen voor
We hebben een team van zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen die al jouw vragen kunnen beantwoorden. Zij bieden je daarnaast een behandeling die is afgestemd op jouw persoonlijke omstandigheden. Bovendien krijg je steun van je medecliënten. Zo sta jij er niet langer alleen voor.


Vergoeding vanuit de basiszorg
Al onze behandelingen worden volledig vergoed vanuit je basiszorgverzekering. Je hoeft hier geen aanvullende verzekeringen voor te hebben. Het is wel mogelijk dat je zorgverzekeraar je eigen risico in rekening brengt.

Geen eigen bijdrage
Je betaalt voor een behandeling geen eigen bijdrage bij CACN. Hierdoor willen we de drempel naar onze vorm van specialistische geestelijke zorgverlening toegankelijk houden voor zoveel mogelijk mensen. Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de kosten en vergoedingen rond onze verslavingszorg.


Altijd maatwerk
Een intakegesprek geeft ons inzicht in welke zorg jij nodig hebt. Zo kan het zijn dat er bij jou bepaalde onderliggende problemen meespelen. Door die tijdens jouw behandeling te erkennen en daar aandacht aan te schenken, krijg jij handvatten aangereikt die specifiek voor jou van toepassing zijn. Zo is onze behandeling altijd maatzorg.


Voorzorg en nazorg
Heb jij behoefte om de periode te overbruggen tot aan de start van je behandeling? We hebben een speciale voorzorgsgroep die jou daarbij helpt. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten kun je vast kennis maken met andere cliënten en krijg je informatie over wat je straks kunt verwachten. Dit kan je helpen om alvast een gevoel en een beeld te krijgen van de behandeling en onze kliniek in Eindhoven

Heb jij je behandeling afgerond, maar kun je extra ondersteuning daarna goed gebruiken? Dan kun je rekenen op onze nazorg. Daarin begeleiden we je op diverse gebieden, zoals op financieel of sociaal vlak.