Veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Al onze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de verplichte basisverzekering. Wij vragen geen eigen bijdrage voor de behandeling.
Wanneer je bij ons in behandeling komt kan het zijn dat het eigen risico van minimaal €385,- in rekening wordt gebracht door je zorgverzekeraar. Dit is wettelijk bepaald.
Wanneer de hoofdproblematiek een verslaving is en gemotiveerd bent om te stoppen met je verslaving kom je in aanmerking voor een behandeling bij CACN. Ook is het noodzakelijk dat je een verwijsbrief van de huisarts en je zorgpas meeneemt voor het intakegesprek, anders kan de intake helaas niet doorgaan. 
Bij CACN gelden geen lange wachtlijsten. Wij weten dat toegankelijkheid van zorg erg belangrijk is en daarom kan je bij ons altijd snel terecht voor een intakegesprek.

Een ambulante dagbehandeling in Eindhoven bestaat uit 2 volle werkdagen per week voor ongeveer 12 weken. Dit kan in overleg variëren.

De motivatie van iemand om te stoppen met een verslaving is erg belangrijk. Wij kunnen geen verplichte opnames doen. Wel kunnen wij je ondersteunen en helpen om te komen tot een oplossing en de verslaafde te laten inzien dat een behandeling noodzakelijk is.
CACN staat voor Connection Ambulant Centrum Nederland. Wij bieden Specialistische Geestelijk Gezondheidszorg en specialiseren ons het behandelen van verslaving en onderliggende problematiek. CACN is een eigen initiatief met een eigen identiteit en unieke werkwijze. Wij zijn geen onderdeel van de reguliere GGZ of andere verslavingszorginstellingen.
Wij adviseren je om je ziek te melden op je werk. Als jij het fijn dan kunnen wij de werkgever bevestigen dat je ziekmelding terecht is. We kunnen dit natuurlijk ook geheim houden, die keuze ligt geheel bij jou.
CACN verwijst hiervoor door naar de huisartsenpost of naar de eerste hulp. Wij beschikken niet over een eigen crisisdienst.
Op onze locaties in Eindhoven en Utrecht bieden wij ambulante zorg. Voor een klinische behandeling verwijzen wij je graag naar onze ketenpartner www.connection-sggz.nl

Waarom kiezen voor CACN Verslavingszorg?

  • Vergoed door zorgverzekeraar
  • Geen eigen bijdrage
  • Geen lange wachtlijsten
  • Thuis blijven wonen
  • Gewoon blijven werken
  • Behandeling op maat
  • Oog voor onderliggende problematiek
  • Focus op duurzaam herstel

Hoe kunnen wij je helpen?

is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
Op de verwerking van persoonsgegevens is ons Privacy Statement van toepassing.