Kosten & vergoeding

Vergoed vanuit basisverzekering

CACN biedt Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Voor deze zorg is iedere Nederlander wettelijk verzekerd vanuit zijn verplichte basisverzekering. Dat betekent dat al onze behandelingen vergoed worden door jouw zorgverzekeraar.
vergoeding verzekeraars

Erkende GGZ-instelling

CACN is een erkende GGZ-instelling in Nederland en omdat wij voldoen aan alle eisen in Wet Toelatingen Zorginstellingen (WTZi) zijn wij als zorginstelling toegelaten door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Geen eigen bijdrage voor behandeling

Wij vinden dat iedereen die gemotiveerd is recht heeft op gespecialiseerde en persoonlijke zorg en daarom vragen wij geen eigen bijdrage voor de behandeling. Het enige wat wij vragen van onze cliënten is de bereidwilligheid om de verslaving aan te pakken met een volledige inzet.

Reiskosten

Reiskosten die gemaakt worden met de auto en/of trein zijn altijd voor eigen rekening.

Eigen risico

Wanneer je eigen risico nog niet is aangesproken is het mogelijk dat het eigen risico van minimaal €385,- na afloop van de behandeling door de zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Indien het bedrag van het eigen risico door de verzekeraar wordt ingehouden op de uit te betalen vergoeding aan CACN dan ontvang je hier een factuur voor.

Restitutie of Naturapolis

Wanneer je een basisverzekering afsluit bij een zorgverzekeraar heb je de keuze tussen een natura- of een restitutiepolis. Een restitutiepolis is een verzekering waarbij je altijd zelf kunt bepalen naar welke zorgverlener je gaat. Hierdoor kun je echt kiezen welke zorg het beste bij jou behoeftes aansluit. Wij adviseren dan ook altijd een restitutiepolis. Bij een naturapolis wordt 75% van de behandeling vergoed. Omdat wij het niet juist vinden om deze kosten op de cliënt te verhalen nemen wij hier genoegen mee. Hierdoor is de behandeling voor jou toch kosteloos.

AGB-Code

CACN is als toegelaten zorginstelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB).
 
Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse zorgverzekeraars als erkende GGZ-instelling.

Vragen over verslaving?

Vragen over verslaving?