HKZ-certificering

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Wanneer er binnen een zorginstelling conform de HKZ-norm en volgens de geldende HKZ-kwaliteitseisen gehandeld wordt, is een HKZ-certificering mogelijk. Hierbij wordt er onder andere getoetst op het centraal stellen van cliënten en op de continuïteit van zorg.
 
Door middel van een kwaliteitsmanagementsysteem kan de kwaliteit binnen een organisatie goed geborgd worden. Ook krijgt een organisatie op deze manier een beter inzicht in het zorgproces waardoor de zorg continu verbeterd kan worden. De kwaliteit en effectiviteit van zorg in de totale organisatie en het gehele zorgproces staat hierbij centraal.
 
Bij een HKZ-certificatie toetst een externe certificerende instelling of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan de vooraf vastgestelde normen. Deze toetsing vindt plaats door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) goedgekeurde certificatie-instelling. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Bij CACN Verslavingszorg wordt er gewerkt volgens de kwaliteitsnormen en omdat wij graag in het bezit willen zijn van een HKZ-certificaat hebben wij de procedure voor het verkrijgen van een HKZ-certificaat in gang gezet.

Waarom kiezen voor CACN Verslavingszorg?

  • Vergoed door zorgverzekeraar
  • Geen eigen bijdrage
  • Geen lange wachtlijsten
  • Thuis blijven wonen
  • Gewoon blijven werken
  • Behandeling op maat
  • Oog voor onderliggende problematiek
  • Focus op duurzaam herstel

Wil jij hulp bij verslaving?

Samen werken om de kwaliteit van jouw leven te verbeteren?
Neem Contact Op 040 303 2626

Hoe kunnen wij je helpen?

is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
Op de verwerking van persoonsgegevens is ons Privacy Statement van toepassing.