Privacy

In de zorg is het noodzakelijk dat er vertrouwelijk en verantwoord wordt omgegaan met privégevoelige informatie en persoonsgegevens. Bij CACN Verslavingszorg kun je erop vertrouwen dat wij alle informatie rechtmatig en naar behoren beschermen en verwerken. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij delen enkel informatie met toestemming van onze cliënten en gebruiken persoonlijke informatie en persoonsgegevens uitsluitend om onze cliënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

Waarom kiezen voor CACN Verslavingszorg?

  • Vergoed door zorgverzekeraar
  • Geen eigen bijdrage
  • Geen lange wachtlijsten
  • Thuis blijven wonen
  • Gewoon blijven werken
  • Behandeling op maat
  • Oog voor onderliggende problematiek
  • Focus op duurzaam herstel

Wil jij hulp bij verslaving?

Samen werken om de kwaliteit van jouw leven te verbeteren?
Neem Contact Op 040 303 2626

Hoe kunnen wij je helpen?

is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
Op de verwerking van persoonsgegevens is ons privacy statement van toepassing.