Missie & visie

Missie & visie

Missie

Wij zijn een zorginstelling in de verslavingszorg, die zoveel mogelijk cliënten naar een duurzaam herstel wil brengen.

 

Streven

Wij streven naar:

 • een zorgorganisatie die landelijk actief is en hulp kan bieden;
 • tevreden cliënten, plezier in ons werk en een financieel gezonde onderneming;
 • onderscheidend vermogen door de combinatie van kwalitatief hoogwaardige zorg, een slagvaardige organisatie en korte wachttijden;
 • in de verslavingszorg een informatiebron te zijn.

 

Kernwaarden

 • In een therapeutisch milieu is beweging de enige constante.
 • Transparantie, open communicatie en ruimte voor reflectie.
 • Een cultuur van afspraak is afspraak.
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie, met respect voor een functionele autoriteit.
 • Eenduidig zakelijke spelregels.
 • Een sfeer van warmte en veiligheid voor behandelaar en cliënt.
 • Het belang van de organisatie prevaleert altijd boven het belang van het individu.

Waarom kiezen voor CACN Verslavingszorg?

 • Vergoed door zorgverzekeraar
 • Geen eigen bijdrage
 • Geen lange wachtlijsten
 • Thuis blijven wonen
 • Gewoon blijven werken
 • Behandeling op maat
 • Oog voor onderliggende problematiek
 • Focus op duurzaam herstel