Onze werkwijze

Verslavingskliniek, onze werkwijze

Uit ervaring is gebleken dat een verslaving vaak een functie heeft. Dit wil zeggen dat het gebruik of gedrag vaak een strategie is geworden om met bepaalde gevoelens, gedragingen of gebeurtenissen om te gaan - of hier juist niet mee om te gaan. In de meeste gevallen is er daardoor sprake van meer problemen dan alleen de verslaving. Om duurzaam herstel te behalen is het noodzakelijk dat juist de kern van de verslaving benoemd en verholpen wordt.

Onderliggende problematiek – bijkomende problemen

Bij CACN zorgen we er tijdens onze behandelingen ook voor dat de onderliggende problematiek en de bijkomende psychische, fysieke of sociaal-maatschappelijke problemen benoemd en erkend worden. Nadat we weten wat de problemen zijn gaan we samen aan de slag om de onderliggende problematiek en bijkomende problemen te verhelpen, zodat jij er in de toekomst op een goeie en gezonde manier mee om kan gaan. Dan kun jij je als mens weer echt mens gaan voelen.

Heb jij vragen over verslaving?

We zijn er ook als jij je zorgen maakt om het gebruik van een naaste
Neem contact op 040 303 2626

Onderliggende problematiek bij verslaving

De volgende onderliggende en bijkomende problemen kunnen in combinatie met een verslaving succesvol behandeld worden bij ons:

 • stemmingswisselingen
 • burnout-klachten
 • depressieklachten
 • eenzaamheid
 • slaapproblemen
 • stress
 • relatieproblemen
 • problemen op het werk
 • ADHD-/ADD-trekken
 • persoonlijkheidsproblemen
 • impulsproblemen
 • aanpassingsproblemen

Gedragstherapie voor een duurzaam herstel

Wij hebben het onderdeel gedragsmodificatie verwerkt in onze behandelingen. Het aanpassen van het gedrag en het veranderen van de manier van denken zijn namelijk essentiële onderdelen van onze behandeling. Door een verslaving zijn er vaak bepaalde prikkels of belevenissen bij een cliënt gekoppeld geraakt aan ongewenste gedragsreacties. Deze zijn vaak gelinkt aan de verslaving.
Om een duurzaam herstel te kunnen realiseren zal de behandelaar samen met jou die koppelingen en gedragingen door middel van een systematisch afleerproces verminderen; via een aanleerproces vervang je die vervolgens door de gewenste gedragsreacties. Het kan hierbij gaan om ingesleten gewoonten, angstreacties, boosheid, onzekerheden of andere reacties of gedragingen.

Direct een intakegesprek plannen?

Ons behandeladvies is altijd maatwerk. Daarom willen we je altijd eerst goed leren kennen.
Plan een intake 040 303 2626

Welke behandelvormen kun je verwachten?

Inhoudelijk bestaan onze bewezen effectieve behandelingen uit de volgende elementen: medische en psychotherapeutische zorg, cognitieve gedragstherapie, community re-inforcement approach, psycho-educatie, systeemtherapie, 12-stappen Minnesota Model, spiritualiteit, ervaringsdeskundigheid, terugvalpreventie, re-integratie.

Hoe kunnen wij je helpen?

is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.